06 KWIECIEŃ 2019
Sopot, ul. Haffnera 88, Hotel Sopot

Biofarm - farmacja i wiedza

Od 30 lat wspieramy wiedzę Farmaceutów

ZAREJESTRUJ SIĘ

Otrzymujesz 8 punktów edukacyjnych twardych + 2 punkty edukacyjne miękkie

Dysponując profesjonalną wiedzą pracowników i ich wieloletnim doświadczeniem, połączoną z nowoczesnymi technologiami, firma Biofarm od 30 lat udostępnia najwyższej jakości leki, wspomagając zdrowie pacjentów.
Państwo, czyli Farmaceuci jesteście często najważniejszym źródłem wiedzy i informacji, której potrzebują pacjenci.
Żeby wspierać Państwa w Waszej codziennej pracy, Firma Biofarm organizuje konferencję szkoleniową, której celem jest przedstawienie najaktualniejszej wiedzy w zakresie farmacji. Podczas szkolenia wystąpią specjaliści z dziedziny neurologii, gastrologii i prawa.
Dokładny harmonogram w zakładce Agenda
Zapraszamy serdecznie do zapisów.

WYKŁADOWCY

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Specjalista neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Autorka publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym oraz licznych doniesień zjazdowych.

Dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka

Adiunkt w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi na Oddziale Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej w SPZOZ Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista w dziedzinie gastroenterologii i chorób wewnętrznych. Obroniła doktorat w dziedzinie nauk medycznych w 2006 r. Autorka ponad 30 prac oryginalnych i poglądowych. Suma punktów MNiSW za publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 593, a IF 49,3.

Dr n. med. Katarzyna Winter

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi. Członek Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego. Autorka wielu publikacji w języku polskim i angielskim.

MGR ANDRZEJ ZIARKO

Doktorant, ratownik medyczny i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowego Instytutu Medycznego Warszawie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obecnie zatrudniony jak asystent w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ratownik medyczny w jednostkach systemu. Zainteresowania naukowo badawcze to problemy szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego i społecznego oraz zagadnienia medycyny ratunkowej i pierwszej pomocy. Autor 12 artykułów naukowych i czynny uczestnik kilkunastu międzynarodowych (krajowych i zagranicznych) konferencji naukowych.

AGENDA

Aktualne możliwości terapii niektórych chorób układu nerwowego - aktualne możliwości terapii po udarze mózgu

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Przerwa

Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego
a. Farmakoterapia choroby refleksowej i wrzodowej

Dr hab. n. med. Anna Mokrowiecka

Lunch – darmowy dla uczestników konferencji

Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego
b. Leki wpływające na motorykę przewodu pokarmowego,
c. Farmakoterapia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki

Dr n. med. Katarzyna Winter

Test zaliczeniowy

Pierwsza pomoc w aptece

MGR ANDRZEJ ZIARKO